ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอนุสรณ์ ระลึกจักรคำคณาทรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36
2นายไพโรจน์ วิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35สพป.ลำปาง เขต 2 สพป.ลำปาง เขต 2
3นายถวัลย์ อำนวยพรเลิศเกาะคาวิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นางทิพากร ชัยวิเศษเกาะคาวิทยาคมลาออกจากราชการ