ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายบุญช่วย สอนปิงคำห้างฉัตรวิทยาลาออกจากราชการ 
2นางพิกุล จีราพันธุ์จักรคำคณาทรลาออกจากราชการ 
3นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์ทาขุมเงินวิทยาคารโรงเรียนปายวิทยาคาร รร.ปายวิทยาคาร สพม.34
4นายพิสิษฐ คำบุรีเถินวิทยาโรงเรียนหอพระ สพม.เขต 34