ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุวลี สาคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35นักทรัพยากรบุคคล สพป.ลำปาง เขต 2