ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปกรณ์ กันไชยสักแม่ทาวิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นางสาวชมพูนุช วงศ์จันทราแม่ตืนวิทยาลาออกจากราชการ 
3นางศุภลักษณ์ บุษมงคลจักรคำคณาทรลาออกจากราชการ 
4นายอภิชาติ อินมะกอกธีรกานท์บ้านโฮ่งลาออกจากราชการ 
5นางจันทนา ปุรณะพรรค์ทาขุมเงินวิทยาคารลาออกจากราชการ 
6นางสาวอังค์ริสา รัตนกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนลาออกจากราชการ 
7นางพัชราพร วรรณารักษ์สบปราบพิทยาคมรร.วัดเสาธงกลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
8นายพรชัย ศรีวิชัยประชารัฐธรรมคุณรร.บ้านเหล่าป่าก๋อย สพป.ลำพูน เขต 1