ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพิชยา เทพดวงแก้วทุ่งอุดมวิทยารร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อบจ.เชียงใหม่
2นายศุภกร พึ่งโตจักรคำคณาทรสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4